MENY LUKK

Opprettelse av nye Teams

Hvordan opprette nye teams? Hva er forskjellen på privat og offentlig team?

Et offentlig team er synlig for alle i organisasjonen. De aller fleste teams er private.

Et privat team er kun synlig for de personene som har tilgang til teamet. Et team må ha en eier, og dette er knyttet til en person. Eier kan selv administrere teamet, med å fjerne og legge til personer. Et privat team er mest vanlig i FARTT.

Opprettelse av team

Opprettelse av et nytt teams gjøres av FARTT Service. Send en supportsak til service@fartt.no med informasjon om det nye teamet du ønsker å opprette. 

  • Navn på team
  • Personer som skal ha tilgang (navn og e-postadresser)
  • Er teams et prosjekt? (prosjekt er et tidsbegrenset team)
  • Ønsker du flere kanaler? Navn på kanalene?
  • Hvem er eier på teamet (Navn og e-postadresse)