Om selskapet

IKT Fjellregionen IKS er en interkommunal virksomhet, stiftet 1. februar 2005. Selskapet har følgende eiere: 
  • Folldal kommune 
  • Alvdal kommune 
  • Rendalen kommune
  • Tynset kommune
  • Tolga kommune  
Selskapet drifter systemer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi for eierkommunene.

Hva skjer i kommunen?

Ingen planlagte hendelser

Aktuelt i kommunen