MENY LUKK

Organisering

IKT Fjellregionen IKS har to avdelinger:

FARTT Drift

Ansvar for drift og vedlikehold av serverpark, fagsystemer, sikkerhet og nettverk/infrastruktur. Prosjektledelse er også en del av innføring av nye prosjekter eller større digitaliseringsprosjekter. Periodisk vedlikehold utføres hver måned.

FARTT Service

Service er brukerstøtten, og er felles kontaktpunkt for alle brukere av IKT systemene i FARTT. Service har i tillegg ansvar for alle klienter. Alle henvendelser går via brukerstøtte telefon, e-post eller Sensedesk. Hver henvendelse får eget saksnummer og blir behandlet fortløpende. Se åpningstider. Hver kommune har sin faste IKT ansvarlig som er i kommunen en dag i uken.

IKT Fjellregionen jobber aktivt med:

  • IKT Sikkerhet: informasjonssikkerhet og forbyggende sikkerhet i plattformen
  • Overvåking: brannmurer, nettverkstrafikk (internt og eksternt), e-post, antivirus
  • Prosjektledelse: teknisk støtte i innføringsprosjekter, prosjektledelse og anbud
  • Avtaler og økonomi: avtalepart ved kontraktinngåelser med leverandører, vedlikeholds- og supportavtaler, rammeavtaler, prosjekter, programvarelisenser, økonomioppfølging i drift og investeringer.

Vi har egen serverpark hos Duett og skyløsninger fra Microsoft. Vi bruker Microsoft økosystem og Citrix, og alle klienter er administrert og herdet med MDM system.

Operativ sikkerhetsgruppe

Gruppen jobber med å operasjonalisere IKT sikkerhet i daglig drift, og jobber med preventiv beskyttelse, overvåking og beredskap. Gruppens ansvarsområde:

  • Klientsikkerhet
  • Sørge for å gjennomføre nødvendige sikkerhetstiltak i samsvar med overordnede krav og retningslinjer
  • Gjennomføre nødvendige sikkerhetstiltak
  • Bidra i utarbeidelse og vedlikehold av mål og strategiplaner for informasjonssikkerhet
  • Bidra i arbeidet med: sikkerhetsrevisjoner, Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS), revisjon av prosedyrer under GDPR

Les også mer om: