MENY LUKK

IKT Fjellregionen IKS har to avdelinger:

FARTT Drift

Ansvar for drift og vedlikehold av serverpark og fagsystemer. Vi har egen serverpark hos Duett og skyløsninger fra Microsoft. Vi bruker Microsoft økosystem og Citrix, og alle klientmaskiner leveres med Windows 11/10 registrerte enheter i Microsoft Intune. Periodisk vedlikehold utføres hver måned.

FARTT Service

Felles kontaktpunkt for alle brukere av IKT systemene i FARTT. Alle henvendelser går via brukerstøtte telefon, e-post eller Sensedesk. Hver henvendelse får eget saksnummer og blir behandlet fortløpende. Se åpningstider. Hver kommune har sin faste IKT ansvarlig som er i kommunen hver mandag.

IKT Fjellregionen jobber aktivt med:

  • IKT Sikkerhet: informasjonssikkerhet og forbyggende sikkerhet i plattformen
  • Overvåking: brannmurer, nettverkstrafikk (internt og eksternt), e-post, antivirus
  • Prosjektledelse: teknisk støtte i innføringsprosjekter, prosjektledelse og anbud
  • Avtaler og økonomi: avtalepart ved kontraktinngåelser med leverandører, vedlikeholds- og supportavtaler, rammeavtaler, prosjekter, programvarelisenser, økonomioppfølging i drift og investeringer.

Operativ sikkerhetsgruppe

Gruppen jobber med å operasjonalisere IKT sikkerhet i daglig drift, og jobber med preventiv beskyttelse, overvåking, beredskap …………

Les også mer om: