MENY LUKK

Om IKT Fjellregionen IKS

IKT Fjellregionen IKS er en interkommunal virksomhet, stiftet 1. februar 2005. Selskapet eies av Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset og Tolga kommune og blir kalt FARTT.

Vi drifter IT systemene og all nettverk og kommunikasjon (Nettverk, Internett og telefoni) til FARTT kommunene. Vi har en miks av skytjenester og on-prem applikasjoner som vi drifter, og har egen serverfarm hos Duett på Tynset. Vårt økosystem er primært Microsoft teknologi, hvor vi drifter alle fagsystemer, klientutstyr (PC, mobil og nettbrett) og har support til ca. 2000 ansatte i kommunene.

FARTT har også ansvaret for IT-utstyr og nettverk til alle elever ved barne- og ungdomsskolen, samt administrasjon av 1500 brukeridentiteter.

IKT Fjellregionen har i dag 9 ansatte, inkludert 2 lærlinger i Dataelektronikerfaget. Vårt hovedkontor er i gamle Holmen VGS i Tynset kommune.

VIKTIG!
Fra 6. mai 2024, er vi flyttet til midlertidige lokaler i Kongsveien 34.
I tillegg har vi kontorplasser og møterom i 10. etasje i Tynset rådhus.

Sjukehusveien 8 – samlokalisering med Tynset opplæringssenter og Østre Innlandet Tingrett og Jordskifterett

Selskapsavtalen

Selskapet har hovedkontor i Tynset kommune, og har følgende ansvarsområde i hht selskapsavtalen:

  • Selskapet skal utvikle og etablere tekniske løsninger, samt drifte systemer for informasjon og kommunikasjonsteknologi i eierkommunene på de områder der dette er kostnadseffektivt.
  • Selskapet skal på vegne av eierne være juridisk avtalepart overfor leverandører i den hensikt å oppnå rabatter og storkundefordeler.
  • Selskapet skal utvikle kompetanse på bruk av felles applikasjoner, tilby eierne brukerstøtte og tilpasninger til valgte systemer.
  • Selskapet skal ha fokus på digitalisering og fremtidige valg av teknologi og systemer som støtte for kommunal tjenesteproduksjon.
  • Selskapet skal ved gjennomføring av prosjekter ha fokus på implementering og gevinstrealisering sammen med eierkommunene.

I den grad eierkommunene har samarbeidsrelasjoner som ønsker tilgang til systemer som driftes av IKT Fjellregionen IKS, kan selskapet selge tjenester til disse.

Selskapsavtalen er sist revidert 26.6.2020

Økonomi

Driftskostnadene dekkes av eierkommunene og fordeles ut gjennom en årlig avgift etter fordelingsnøkkel:

  • 40% fordeles likt mellom kommunene
  • 60% fordeles etter antall lisenser

Årlig driftsutgifter dekker:

  • Administrasjonskostnader (lønn og kjøp av tjenester)
  • Felles kostnader (leie av fiber, vedlikeholdsavtaler, lisenser m.m)
  • Kapitalkostnader (renter og nedbetaling av lån)

Årlig driftsbudsjett for 2024 er 30,1 millioner og 4,5 millioner i investeringer.

Dokumenter

Last ned dokumenter i PDF format