MENY LUKK

Sikkerhetsutvalget

Sikkerhetsarbeidet er formelt organisert gjennom et IKT Sikkerhetsutvalg som jobber med sikkerhetsspørsmål på et overordnet nivå. Utvalget består av en representant fra hver kommune og representanter fra driftsselskapet

 • Mari Holien, leder (Rendalen)
 • Erland Horten, medlem (Alvdal)
 • Sverre Jenssen, medlem (FARTT)
 • Åse Nøkleby Brendryen, medlem (Folldal)
 • Bjørn Magne Brekken, medlem (Tynset)
 • Kjetil Brodal, medlem og personvernombud (Tolga)

Ansvarsområde

IKT Sikkerhetsutvalget har et overordnet ansvar for oppfølging av arbeidet med informasjonssikkerhet innenfor FARTT og skal veilede og være faglig rådgiver og pådriver for gjennomføring av informasjonssikkerhetstiltak. Utvalget har ansvar for oppfølging av systemene og gi veiledning til styret for opprettholdelse av driftssikkerhet og beredskap

Hovedoppgaver

 • Koordinere informasjonssikkerhetsarbeidet og påse at rutiner og retningslinjer blir fulgt
 • Styrets faglige rådgiver i informasjonssikkerhetsspørsmål
 • Støtte opp under og iverksette opplæring- og informasjonsvirksomhet om informasjonssikkerhet innen FARTT og den enkelte kommune
 • Bistå med vurderinger knyttet til IKT sikkerhet ved nyanskaffelser
 • Påse at gode rutiner for kompetanseutvikling og utvikling i sikkerhetsarbeidet

For spørsmål om IKT Sikkerhetsutvalg, ta kontakt med Mari Holien