MENY LUKK

Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke fartt.no. Vi følger retningslinjene til Tilsynet for universell utforming av IKT (uutilsynet.no) for å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vi skal

 • tilfredsstille minst AA-krav og etterstrebe AAA-krav i WCAG 2.0
 • opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted
 • kommunisere klart og tydelig
 • sikre universell utforming ved valg eller oppgradering av tredjepartssystemer
 • tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

 • Informasjon og brukergrensesnitt skal kunne oppfattes av alle brukere.
 • Brukerne skal kunne navigere på nettstedet og betjene grensesnittet.
 • Nettstedet skal være lesbart og forståelig, med en forutsigbar brukeropplevelse.
 • Innholdet skal være kompatibelt med nåværende og fremtidig hjelpemiddelteknologi

Slik jobber vi

 • Universell utforming er en del av daglig forvaltning og videreutvikling av nettstedet. 
 • Vi har kontinuerlig fokus på å rette opp WCAG-feil.
 • Vi vurderer alle tilbakemeldinger som kan bidra til å gjøre nettstedet mer tilgjengelig.

Dette jobber vi med

WCAG-sjekkliste fra UUtilsynet er gjennomgått 15.2.2023, og revidert 18.12.2023. Ett avvik er funnet:

 • 2.4.1 Hoppe over blokker: Ikke optimal for alle nettlesere, ligger begrensinger i designmalen.

Det jobbes med å rette disse avvikene sammen med leverandør av designmalen i CMS.

Vi jobber videre med:

 • Skrive om innholdet til mer klart og tydelig språk
 • Legge på ALT-tekst på alle bilder
 • Oppnå samsvar med kravene i WCAG 2.1
 • PDF dokumenter lastet opp på nettsiden er ikke universelt utformet

Nettsiden benytter seg at tredjeparts tillegg og leverandører, og funksjonaliteter kan inneholde feil på universell utforming. Vi undersøker om tillegg støtter universell utforming, minimum WCAG 2.0 krav før valg av tillegg. Nettsiden drives av siste versjon av WordPress, som har som mål å være WCAG 2.1 støttet.

Hjelp oss til å bli bedre på universell utforming

Vi setter pris på at du sier ifra hvis det er noe vi kan gjøre for å bli bedre på universell utforming.

Tilbakemelding
Hva ønsker du å gi tilbakemelding på?
Ønsker du at vi kontakter deg?
0 of 1200 max characters

Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert 15. februar 2023