MENY LUKK

Personvern og informasjonssikkerhet

Nedenfor følger mer informasjon om personvern og Informasjonssikkerhet.

Personvernombud

IKT Fjellregionen IKS har eget personvernombud.

Personvernombudet er ombud på vegne av eierkommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset.

Personvernombudets oppgaver å følge opp arbeidet med IKT sikkerhet i FARTT kommunene, være rådgiver og drive veiledningsarbeid.

Andre viktige oppgaver for personvernombudet er å følge opp krav ihht GDPR (General Data Protection Regulation), ny personvernlovgiving som trådte i kraft 25.5.2018.

Kjetil Brodal, personvernombud
e-post: pvo@fartt.no
mobil: 416 00 264

Lover og regler om personvern

Her kan du lese om hva Datatilsynet skriver om aktuelt lovverk og regler som er aktuelt for oss.

Andre ressurser

IKT Sikkerhetsutvalget

Sikkerhetsarbeidet er formelt organisert gjennom et IKT Sikkerhetsutvalg som jobber med sikkerhetsspørsmål på et overordna nivå. Utvalget består av en representant fra hver kommune og representanter fra driftsselskapet.

Mer om IKT Sikkerhetsutvalget i FARTT

Informasjonssikkerhet

Vi bruker NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, som definerer et sett med prinsipper og underliggende tiltak for å beskytte informasjonssystemer mot uautorisert tilgang, skade og misbruk.

FARTT har også egen Operativ Sikkerhetsgruppe, hvor vi har ca. 10 møter i året hvor vi jobber aktivt med informasjonssikkerhet.

Vi er medlem av:

Andre lenker