MENY LUKK

Møter

Teams er tett knyttet med Outlook, og alle Teams møter er tilgjengelig i Kalender i Teams. For å delta i et innkalt møte, velger du Kalender og bla deg frem til møtet. Klikk på Bli med

Skjermbilde: kalenderoppføring i Teams

Før møtet starter, sjekker du at alle lyd og bilde er riktig. Trykk på Bli med nå knappen

Skjermbilde: innstillinger for lyd og video i forkant av et møte
 • Har ikke mottaker Teams installert, kan lenker til møtet sendes. Lenken kan også videresendes til personer som ikke er kalt inn i møtet
 • Du kan endre opprinnelig møteinnkalling hvis flere personer skal delta
 • Hvis mottaker har Teams installert, må deltaker være invitert i møtet for å kunne se møtet i sin egen Teams kalender.

Opprett møte i Teams

Kortveiledning om hvordan møter opprettes i Teams klienten.

Velg Kalender og klikk på Nytt møte (øverst til høyre)

Skjermbilde: Hvordan opprette nytt møte i Teams

Fyll ut informasjons om møtet og klikk på Lagre

Skjermbilde: Nytt møte i Teams

Møte uten innkalling

Du kan starte et møte uten innkalling. Klikk på Møt nå og oppgi møtenavn.
For å dele lenken til møtet, klikk på Få en kobling for å dele.

Start møtet med å klikk på Start møte

Skjermbilde for hurtigmøte i Teams

Møte i en Teams gruppe

Det er mulig å starte et møte uten innkalling i en Teams gruppe. Gå til Teamet i Teams, og klikk på Møt (øverst til høyre)

Skjermbilde: Starte møte i Teams eller kanal

Alle medlemmer i Teamet vil bli varslet om at møtet har startet.

Endre møte

Du kan enkelt endre møtet i Outlook eller Teams. Denne veiledningen viser hvordan man endrer møtet i Teams.

Klikk på møtet under Kalender og klikk på Rediger knappen

Skjermbilde: endre møtet i Teams

Du er nå i redigeringsmodus på møteinnkallingen. Foreta de endringene du ønsker og klikk på Lukk

Skjermbilde: Endre møte i Microsoft Teams

Endringen består av tre deler

Møteinformasjon

I den øvre delen kan du

 • Chat
 • Filer
 • Detaljer
 • Planleggingsassistent
 • Møtenotater
 • Tavle
 • Fremmøte

Handling til møtet

I den andre delen, kan du

 • Avlys møte
 • Kopier kobling
 • Tidssone

Detaljer

Siste delen omhandler detaljer rundt møtet

 • Tittel
 • Deltakere
 • Dato og tidspunkt
 • Repeterende
 • Sted
 • Møteinformasjon

Forklaringer til funksjoner under et møte

Når du har startet i et møte, vises det en knapperad i bunn i Teams programmet. Forklaringer til hver funksjon er nummerert i henhold til skjermbildet:

Skjermbilde av knapper i Teams under et møte, nummerert med tekst
 1. Kamera: klikk for å for skru av eller på kamera på maskinen
 2. Mikrofon: la mikrofon være på eller demp (anbefaler å dempe mikrofon hvis du ikke snakker)
 3. Del: ønsker du å presentere noe fra din maskin, så del skjermbilder. Du får et sett med valg for å velge vindu eller applikasjoner. Når du deler, så klikker du en gang til på knapp #3 og du fjerner delingen
 4. Innstillinger: Flere innstillinger under møtet (se egen forklaring)
 5. Løft hånd: Hvis du ønsker å si noe, så klikk for å rekk opp hånden og vent på tur. Klikk en gang til for å fjerne hånden
 6. Chat: send melding eller del innhold til alle som er i møtet. Dette er en vanlig chat funksjon, hvor du kan dele linker, beskjeder, dokumenter m.m.
 7. Deltakere: Klikk for å vise deltakere i chatten. Du kan også invitere flere deltakere her.
 8. Avslutt: Klikk for å avslutte/forlate møtet

Innstillinger under møte

Under møtet kan du endre innstillinger ved å klikke på ikonet “…”

Skjermbilde av innstillinger i Teams under ett møte

Ønsker du endre innstillinger på lyd og bilde, velger du Vis enhetsinnstillinger

Skjermbilde av enhetsinnstillinger i Teams under ett møte

Del skjerm under møtet

Ønsker du dele skjermen din, kan du trykke på Del skjerm ikonet og velge hvilket vindu eller applikasjon du ønsker å dele. Du velger selv hva du ønsker å dele:

 • Skrivebord: Ditt aktive skrivebord
 • Vindu: Alle åpne applikasjoner
 • PowerPoint: Presentasjon i PowerPoint
 • Tavle: Tavle fra APPen Microsoft Whiteboard
Skjermbilde for deling av skjerm i Teams

For å avslutte delingen, trykker på samme ikon som du startet delingen.

Fremmøte rapport

Etter at et møte er avsluttet, får du mulighet til å laste ned en fremmøte rapport.

Fremmøte rapport i Teams

Dette er CSV fil som kan åpnes i Excel som inneholder informasjon om møtet:

 • Antall deltakere
 • Start og sluttidspunkt for møtet
 • Deltaker informasjon (navn, e-post og varighet)

Denne informasjonen kan brukes til å følge opp deltakere eller for å bruke dette i møtereferat