MENY LUKK

Planer og investeringsprosjekter

På denne siden vi du finne planer og investeringsprosjekter i FARTT

Strategiplan

Denne IKT-strategien handler om hvordan FARTT-kommunenes IKT-satsing skal styres, hvordan møte innbyggernes og samfunnets behov, og hvordan prioritere når det gjelder behov og muligheter.

Se hele strategiplanen

Investeringsplan

Planlagte investeringer i systemer er:

 • Visma Tid (2023)
 • eHandelsløsning for anskaffelser (2023)
 • IAM system (2023)
 • Nytt system for bibliotektjenesten (2024)
 • Nytt skybasert fagsystem for barnevern (2024)
 • Skybasert Infodoc Plenario (2024)
 • Visma FlytSkole Timeplan (2024)
 • Redesign av nettsider (2024)

Gjeldene investeringsplan for FARTT, vedtatt i styret 16.12.2021.

Pågående prosjekter

Utsatte investeringer

Systemer som er tatt ut av investeringsplan, og må utredes videre

 • Visma Enterprise E-læring
 • System for digitalisering av gards- og byggesaksarkiv
 • Visma FlytBarnehage Ressursstyring
 • Visma Velferd
 • FDV-system vann og avløp