MENY LUKK

Planer og investeringsprosjekter

På denne siden vi du finne planer og investeringsprosjekter i FARTT

Strategiplan

Denne IKT-strategien handler om hvordan FARTT-kommunenes IKT-satsing skal styres, hvordan møte innbyggernes og samfunnets behov, og hvordan prioritere når det gjelder behov og muligheter.

Se hele strategiplanen

Investeringsplan

Planlagte investeringer i systemer er:

  • Visma Tid (2024)
  • Nytt system for bibliotektjenesten (2024)
  • Nytt skybasert fagsystem for barnevern (2024)
  • Skybasert Infodoc Plenario (2024)
  • Visma FlytSkole Timeplan (2025)
  • Redesign av nettsider (2025)

Pågående prosjekter