MENY LUKK

Retningslinjer for av Teams i FARTT

Livsløpet i Teams er beskrevet i et eget dokument, som er godkjent av lederne i alle kommuner – og danner reglene for bruk av Teams i FARTT. 

Dette dokumentet inneholder retningslinjer for bruk av Microsoft Teams gjennom hele levetiden til et Team. Regler i dette dokumentet er overordnet og overstyrer andre regler for bruk av Microsoft Teams.

Dokumentet inneholder informasjon om:

  • Hovedregler og kjøreregler
  • Roller og ansvar
  • Etterlevelse av retningslinjer
  • Livssyklus i Teams (opprettelse, vedlikehold, sammenslåing og avslutning)
  • Tidsperspektiv/varighet