MENY LUKK

Videresending av e-post til ekstern

Det er ikke mulig å videresende e-post fra kommunal e-postadresse til en privat e-postadresse.

Avsender vil få en feilmelding fra mailserveren hvis videresending er satt opp:
Remote server returned ‘550 5.7.520 Access denied, Your organization does not allow external forwarding. Please contact your administrator for further assistance.

FARTT vil i tillegg fjerne alle videresendinger til eksterne adresser og varsle om hendelsen.

Data som ligger på organisasjonens område tilhører kommunen, og kan derfor ikke videresendes ekstern. Videresending fungerer kun internt.