MENY LUKK

Bruk av TikTok og Telegram

Kommunedirektørene i FARTT kommunene har besluttet at appene TikTok og Telegram ikke skal installeres på tjenestetelefoner. Videre anbefales det sterkt at appene ikke installeres på ansattes privat telefoner dersom disse også er knyttet mot arbeidsrelaterte tjenester som e-post, Teams, osv.

Kommunene er avhengig av å følge nasjonale sikkerhetsmyndigheters råd i slike vurderinger. De tydelige anbefalingene fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) er vurdert av sikkerhetsutvalget i IKT Fjellregionen på bestilling fra kommunedirektørene i FARTT-kommunene. Sikkerhetsutvalget kom til den konklusjonen at anbefalingene fra NSM også bør gjelde for kommunene.

Dersom det finnes tjenstlig behov for bruk av disse appene løftes dette via nærmeste leder til kommunedirektør.

Tjenestenektangrep får ofte stor sannsynlighet (NSM)
Anbefaler ikke Tiktok eller Telegram på tjenesteenheter (NSM)

TikTog og Telegram logo