MENY LUKK

IKT i skolen – Google for utdanning

På grunnskolene i FARTT-kommunene benyttes G-suite for Education og maskintypen Chromebook. G-suite for Education er en tjeneste utviklet av Google og gir elevene bl.a. en sky-basert kontorpakke. Dette gjør at alt av arbeid foregår i nettleseren og programvaren trenger ikke installeres på en pc. Dette gjør at programmene kan brukes fra flere typer enheter, for eksempel en tradisjonell pc eller et nettbrett. Denne tjenesten er tilpasset utdanningssektoren og er reklamefri.

Hva kan G Suite for Education tilby?

G-suite for Education er som nevnt en skybasert tjeneste. Dette vil i denne sammenhengen si at data elevene produserer og lagrer i løsningen blir lagret på servere hos Google.

G-suite inneholder sine egne kontorverktøy (programmer) som tilsvarer Office-pakken fra Microsoft. Noen av disse programmene er:

 • Dokumenter: Brukes til tekstbehandling. Erstatter Microsoft Word.
 • Regneark: Erstatter Microsoft Excel.
 • Presentasjoner: Erstatter Microsoft PowerPoint.
 • Disk: Elevenes personlige sky og lagringsområde. Elevene har ubegrenset med lagringsplass.
 • Gmail: E-posttjeneste. Elevene får sin egen e-postadresse som brukes for å logge på G-suite. Den fungerer også som en e-postkonto.

Innlogging

Elevenes skole-konto logges inn på Chromebooken for å låse opp maskinen. Denne kontoen kan også logges på hvilken som helst enhet som har nettleseren Google Chrome installert. Dette gjøres ved å åpne nettsiden www.google.no og klikk «logg på» øverst i høyre hjørne. Her logger elevene seg inn med brukernavnet de har fått utlevert fra skolen.

Brukernavnet er bygd opp slik: tyaasmundbt@fartt-skole.no

Brukernavnet baseres på kommunetilhørighet, fornavn og første bokstav fra mellomnavn og etternavn. Utover dette er det ikke lagret mer informasjon i systemet om eleven, bortsett fra årskull. Fødselsdato er ikke lagret.

Personvern

G-suite for Education er reklamefri. Dette betyr at når elevene er innlogget med kontoen de har fått fra skolen vil de ikke få opp reklame når de bruker kjernetjenestene i løsningen. Dette gjelder også søk i Google.

De eneste opplysningene som er lagret om elevene er fullt navn og klassetilhørighet (årskull).

Det er elevene/skolen/kommunen som eier dataene lagret i løsningen. Vi har databehandleravtaler med Google som sikrer at disse ikke utleveres til tredjeparter eller brukes av Google selv. Disse avtalene sikrer at elevenes data ikke blir indeksert og brukt til reklameformål, og at norsk lovgivning er ivaretatt. Det er utført ROS-analyse (Risiko og sårbarhetsanalyse) og DPIA (Vurdering av personvernkonsekvenser) i henhold til Personopplysningsloven/Personvernforordningen.

Tilleggstjenester

Det er aktivert pålogget tilgang til enkelte tilleggstjenester for elevene:

 • Google Earth
 • Google Foto
 • Google Maps og Google MyMaps
 • Google Takeout
 • Google Translate
 • Youtube

Tjenestene er ikke del av Google Workspace for Education, men Google tilbyr tjenestene i en sterkt begrenset versjon for utdanningskundene.

Etter å ha risikovurdert disse tilleggstjenestene, er vi trygge på at de er innenfor de rammene vi kan akseptere i skolen med hensyn til personvern og eksponering. 

Ofte stilte spørsmål

Klasserom ikon med logo for "Google for Education"

Mer informasjon om Google Workspace for Education