MENY LUKK

Nye trådløse nettverk i FARTT

Fra 18.september endres det trådløse nettverket (WiFi). Vi endrer navn og deler opp nettene slik at det skal bli mer forståelig hvilke nett som skal brukes. Endringene er som følger:

 • FARTT-ANSATT, dette nettverket skal kun brukes på ansattes maskiner. Pålogging med epostadresse og FARTT passord.
 • FARTT-GJEST, kan brukes av gjester. Plakat med QR kode og passord legges i resepsjon servicetorg, kommunestyresal osv.

For noen lokasjoner blir disse nettverkene synlige:

 • FARTT-BIBLIOTEK, dette nettverket vil være åpent for besøkende/publikum. Plakat med QR kode og passord er sendt ut til ansatte på bibliotek.
 • FARTT-Elev for elever på skolene. Passord deles med IT kontakter og ledelse.
 • HEPRO-SYKESIGNAL brukes på sykehjem av Heprotelefoner, mobildata tar over ved bortfall.

I tillegg har vi et nett for enheter:

 • FARTT-MOBIL, passord tildeles automatisk til enheter som er klargjort av FARTT.

Vi anbefaler at de aller fleste bruker kablet nettverk på arbeidsstasjonen sin så langt det lar seg gjøre.

Oppsummering

Følgende trådløse nett skal brukes:

 • FARTT-ANSATT: tilkobling til Internett for ansatte (typisk arbeidsmaskiner). Du logger deg inn med din e-postadresse og passord i FARTT.
 • FARTT-GJEST: brukes kun av eksterne som skal koble seg opp (f.eks. møter). Kan inntil videre brukes av ansattes private mobiler.
 • FARTT-BIBLIOTEK: åpent nettverk som er tilgjengelig i bibliotek-område.
 • FARTT-MOBIL: alle mobile enheter (telefoner og nettbrett) til ansatte. Mer informasjon om oppkobling kommer.
 • FARTT-ELEV: trådløst nettverk for elever på grunnskolene.

Hvis det kommer spørsmål fra publikum om å få koble seg til trådløst nett i kommunen, anbefaler vi at gjester bruker 5G på sin egen mobil. Dette er på grunn av sikkerhet for både kommunen og publikum selv. Les mer om informasjon fra Telia

QR-koder og passord

FARTT kommer til å distribuere QR-koder som kan brukes for oppkobling. Viktig at oppslag med passord ikke ligger for lett tilgjengelig, og ber om at passord til trådløst nettverk oppbevares forsvarlig.