MENY LUKK

Informasjon om hendelse IKT Fjellregionen 1.11.2022

Tirsdag 1. November kl. 07.00 oppstod det ustabilitet i deler av terminalservermiljøet i FARTT.

Terminalservere har en viktig funksjon med at de kjører all programvare for brukere og leverer en arbeidsflate som brukere benytter, når de skal inn på ulike fagsystemer-applikasjoner.

Feilen førte til at brukere ikke kunne benytte standard påloggingstjeneste inn mot FARTT plattformen og videre at brukere ikke kunne logge seg inn på fagsystemer som Sak- og arkiv, Økonomi, Lønn og personal, GIS/kartsystemer og Komtek, samt noen mindre systemer.

Dette berørte mange brukere som benytter seg av disse fagsystemene, samt produksjon i systemene.

Det ble raskt konstatert at alle andre fagsystemer var i normal drift og tilgjengelig.  Alle systemer innen Helse- og omsorg var også i normal drift og tilgjengelig.

Det ble umiddelbart iverksatt feilsøking og kriseledelsen i FARTT etablerte krisestab 2. november.

Statsforvalter, Kommune-CSIRT og ATEA IRT som er viktige aktører i en krisesituasjon, ble informert og involvert. Feilsøking ble utvidet til å omfatte flere spor ut over teknisk art, til også å omfatte spor ift ev angrep, data på avveie, skadelig programvare eller uautorisert aktivitet innafor plattform eller fagsystemer.

For brukere som ikke fikk logget på plattform og fagsystemer nevnt over ble det etablert alternative løsninger underveis.

8. november ble det rullet ut en ny løsning med innlogging til FARTT skrivebord. Denne fungerte bra for alle.

Det ble foretatt noen mindre justeringer av denne frem til 11. november.

Analyser og evaluering av hendelsen viser at det er ikke funnet spor eller aktiviteter som kan knyttes til angrep, data på avveie eller uautorisert aktivitet innafor plattform, nettverk eller fagsystemer som IKT Fjellregionen drifter.

Årsak til hendelsen knyttes til en feil i en programvareoppdatering fra en leverandør, datert til 1.11.2022.

I lys av hendelsen understrekes det at alle tjenester og fagsystemer innen Helse og Omsorg var i operativ drift og tilgjengelig.

Statsforvalter, Kommune-CSIRT og kommuneledelsen er informert om hendelsen.

IKT Fjellregionen vil jobbe videre med ulike tiltak ift for å styrke beredskapen:

  • Gjennomgå planverk med beredskapsplan
  • Styrke arbeidet rundt hendelsehåndtering og avgrensing av problemer  
  • Styrke samarbeidet med eksterne ressurser
  • Endringer i periodisk vedlikehold
  • Legge til rette for flere øvelser