MENY LUKK

Informasjonskampanje fra KS

I samarbeid med KS og en arbeidsgruppe bestående av flere kommuner har oppdragstaker laget en informasjonskampanje. Kampanjen består av ti temaer – der ett tema rulles ut per måned i totalt ti måneder. Hver måned har et klart budskap, og målet er å sikre at de kommuneansatte endrer vaner. 

I FARTT samarbeidet kjører vi denne kampanjen, med informasjon på nettsiden samt plakater i kommunale bygg.

De 10 temaene er:

  • Låse enheter. Ønsket atferdsendring er at de ansatte alltid låser sine digitale enheter.  
  • Passord. Ønsket atferdsendring er at ansatte alltid lager sterke passord.   
  • Pålogging via linker. Ønsket atferdsendring at ansatte alltid logger på via nettsteder og ikke via linker.  
  • Mobile enheter er personlig. Ønsket atferdsendring er at ansatte aldri låner ut mobile enheter som er utdelt av kommunen eller fylkeskommunen.  
  • Ikke sende sensitive opplysninger på e-post. Ønsket atferdsendring er at e-post aldri benyttes til å sende sensitive eller taushetsbelagt informasjon.   
  • Lagring av informasjon. Ønsket atferdsendring er at ansatte aldri lagrer kommunens informasjon i private systemer.  
  • Sikkerhet på hjemmekontor og på reise. Ønsket atferdsendring er at ansatte er oppmerksomme på om noen lytter til jobbrelaterte samtaler eller ser skjermer med jobbrelatert informasjon.   
  • To-fakturautentisering. Ønsket atferdsendring er at ansatte benytter sikre løsninger der det er mulig.  
  • Samtykke ved deling av bilder eller film. Ønsket atferdsendring er at ansatte alltid sørger for å ha samtykke.   
  • Meld fra. Ønsket atferdsendring er at ansatte alltid kontakter IT-support eller avvikssystem dersom de er usikre på e-poster/meldinger. 

Gå til kampanjen