MENY LUKK

Retningslinjer for bruk av Internett

Retningslinjer for bruk av Internett i IKT Fjellregionen IKS

Jeg er klar over at:

  1. Jeg må selv være oppmerksom på trusler fra Internett, og bidra til at disse utgjør en lavest mulig risiko.
  2. Bruk av Internett blir logget og overvåket av drifts- og sikkerhetsmessige årsaker. Ved mistanke om sikkerhetsbrudd vil loggene kunne benyttes i vurderingen. Ved innsyn i personopplysninger skal prosedyren for innsyn i internt lagrede data følges.
  3. Det er ikke tillatt å bruke IKT Fjellregionen IKS (heretter: FARTT) IT-systemer til aktiviteter som strider mot norsk lov, mot FARTTs normer eller som kan oppfattes uetisk eller støtende.
  4. For å sikre FARTTs IT-ressurser, er det ikke tillatt å lagre store mengder data i form av programmer, lyd, bilde eller video til privat formål.
  5. All bruk av Internett fra FARTT systemer kan spores tilbake til FARTT. Privat bruk tillates derfor kun i begrenset omfang, og i henhold til FARTT normer.
  6. Oppkopling til Internett skal kun skje fra enheter tilkoplet infrastrukturen på godkjente måter.
  7. Det er ikke tillatt å foreta endringer i nettleseren i forhold til standard oppsett.
  8. Det er ikke tillatt å laste ned programvare fra Internett, uten at dette er avtalt på forhånd med FARTT.

Privat bruk

Det er ikke tillatt med privat bruk på datamaskiner levert fra FARTT.