MENY LUKK

Lege og helsestasjon (EPJ)

Prosjektstart: April 2024
Prosjektleder: Kai Røen

Fagsystemet Plenario nærmer seg endt livsløp, og anskaffelse av skybasert EPJ for lege og helsestasjon er igangsatt. Nytt fagsystem skal dekke behovene på legekontor og helsestasjon i FARTT kommunene.

Samhandling i prosjektet skjer i Teams (Teamnavn: P-Lege og helsestasjon)