MENY LUKK

IAM

Prosjektstart: Okt/Nov 2023
Leverandør: Identum
Programvare: eAdm
Produksjonssetting: Startet i mars 2024
Prosjektleder: Kai Røen

IAM (Identity and Access Management) er et system som administrerer og kontrollerer tilgangen til digitale ressurser og tjenester innenfor FARTT. Dette inkluderer data, applikasjoner, nettverk og mer. IAM-systemer hjelper oss til med å sikre at bare autoriserte brukere har tilgang til spesifikke ressurser, og de administrerer også brukernes identiteter, roller, og rettigheter. Dette bidrar til å styrke datasikkerheten, sikre etterlevelse av retningslinjer og optimalisere administrasjonen av IT-ressurser i organisasjonen.

eAdm bruker Visma Enterprise HRM som master base for håndtering av brukeridentiteter, knyttet sammen med Microsoft Entra/Azure AD, Microsoft 365 og fagsystemer.

Les mer om Identum og eAdm

Samhandling i prosjektet skjer i Teams (Teamnavn: P-IAM)