MENY LUKK

Opplæring

I anbudet følger med en opplæringsplan og beskrivelse om hvordan opplæring blir gjennomført i prosjektet. Superbrukere og systemansvarlige vil være nøkkelpersoner i kommunene, som først vil få opplæring.

Superbruker
Superbrukere er nøkkelpersoner som får tidlig opplæring og vil være en faglig ressurs når systemet er satt i produksjon. Dette kan være knyttet til bestemte deler av systemet/fagområde eller på generelt bruk. Denne brukeren vil også ha mulighet til å rapportere direkte til leverandøren for support og har en tett dialog med IKT.

Systemansvarlig
En systemansvarlig vil ha ansvaret for administrasjon og konfigurasjon av systemet, og har det overordnet ansvaret. Dette er ofte personer som tildeler roller og tilganger, arkivansvar, postmottak m.m.

Kurs/Opplæring

Opplæring startet i januar 2023 for superbrukere og systemansvarlige, og sluttbruker opplæring skjer tett opp til start av nytt system (april/mai 2023).

Januar

 • 6. januar – WebSak grunnkurs del 1: generell konfigurasjon
 • 9. januar – WebSak grunnkurs del 2: ACOS Møte+ konfigurasjon
 • 18. januar – Innledning til ACOS Systemadministrasjon #
 • 19. januar – ACOS Møte+ #
 • 23. januar – Saksbehandling i WebSak+ og Byggesak/Delesak i ACOS Eiendom #
 • 24. januar – Gjennomgang av standardflyter for Landbruk, Oppmåling og VVA (ACOS Eiendom) #
 • 25. januar – Gjennomgang av rutiner i ACOS Eiendom og tilleggsflyter for plansak #
 • 31. januar – Standard malsett/tekstmaler

Februar

 • 8. februar – Gjennomgang av flyter for plansak (ACOS Eiendom)
 • 13. februar – ACOS Eiendom tekstmaler dag 1 (utgår)
 • 13. februar – ACOS WebSak arkiv (del 1 av 4)
 • 14. februar – ACOS Eiendom tekstmaler
 • 14. februar – ACOS WebSak arkiv (del 2 av 4)
 • 20. februar – Forberedelse til akseptansetest
 • 21. februar – WebSak+ opplæring for superbrukere (Kurs 1 – del 1)
 • 23. februar – WebSak+ opplæring for superbrukere (Kurs 1 – del 2)
 • 28. februar – Opplæring systemansvarlig – ACOS Eiendom #

13.2 og 14.2 kjøres det to parallell sesjoner for to ulike team (Eiendom og Arkiv).
Kurs 2 i WebSak+ for superbrukere gjennomføres 6-7.mars.

Mars

 • 1. mars – opplæring for superbrukere i ACOS Eiendom – del 1 (byggesak) #
 • 2. mars – opplæring for superbrukere i ACOS Eiendom – del 2 (oppmåling og plan) #
 • 6. mars – WebSak+ opplæring for superbrukere (Kurs 2 – del 1)
 • 7. mars – WebSak+ opplæring for superbrukere (Kurs 2 – del 2)
 • 13. mars – ACOS WebSak arkiv – del 2
 • 15. mars – opplæring i Møte+ for møtesekretærer (del 1)
 • 16. mars – opplæring i Møte+ for møtesekretærer (del 1)
 • 16. mars – opplæring i Møteportalen for møtesekretærer

April

 • 12.april – ACOS Mottak – introduksjonskurs
 • 18. april – ACOS WebSak arkiv – del 3
 • 19. april – Innsyn+ kartlegging (Tynset og Alvdal)
 • 24. april – Innsyn+ kartlegging (Folldal, Rendalen og Tolga)
 • 25. april – Saksbehandlere i ACOS Eiendom (Oppmåling og Byggesak) #
 • 26. april – Saksbehandlere i ACOS Eiendom (Landbruk og Plan med politisk) #

Mai

 • 5. mai – ACOS Mottak, oppfølging (Tynset og Alvdal)
 • 11. mai – ACOS Mottak, oppfølging (Folldal, Rendalen og Tolga)
 • 12. mai – ACOS Innsyn+ (oppfølging for Tynset)

Vi går i produksjon i starten av mai, og gjennomfører digital presentasjon av WebSak+.
Alle saksbehandlere må delta en av disse presentasjonene.

 • 2. mai – Innføring i WebSak+ for Tynset og Alvdal
 • 9. mai – Innføring i WebSak+ for Rendalen, Folldal og Tolga

[#] = fysisk kurs i Tynset

Sluttbrukeropplæring

Alle saksbehandlere i FARTT kommunene får nå tilbud om å delta i et internt opplæringsløp. Du vil få tilgang til testbasen for din kommune, oppgavehefte, brukerveiledninger og tilgang til ACOS Akademiet. Noen kommuner vil også ha en gjennomgang via Teams. Denne opplæringen er helt frivillig og er ment for deg som har behov og lyst til å prøve løsningen før vi går i produksjon.

Følgende opplæring vil bli gitt i løpet av prosjektet:

 • Introduksjon av WebSak+ for saksbehandlere (2.5 og 9.5)
 • WebSak+ og Møte+ for superbrukere (2 sesjoner)
 • ACOS Eiendom: 4 halvdagskurs (25.4 og 26.4)
 • ACOS Akademiet

Datoer for introduksjon av WebSak+ for saksbehandlere er:

 • 2.mai kl. 13:00 – 15:30 (Tynset og Alvdal)
 • 9.mai kl. 09:00 – 11:30 (Rendalen, Folldal og Tolga)

ACOS Akademiet

ACOS Akademiet er e-lærings for bruk av WebSak+ og Møte+ som er tilgjengelig for alle saksbehandlere i FARTT.

Introduksjon til ACOS Akademiet

Gjennom aktiv deltakelse vil du trene på å utføre grunnleggende funksjoner og handlinger i WebSak+. Det kreves ingen forkunnskaper for å gjennomføre opplæringen. Total varighet er omtrent 2,5 time, men du kan når som helst pause eller avslutte underveis, hvis du vil fortsette senere. Det er ingen øvrig tidsgrense for gjennomføringen. Opplæringen gjennomføres fra PC/laptop, via nettleser og er tekstet og har lyd. Gjennomføring av opplæringen er individuelt og det er ikke behov for noen hjelpemidler.

Opplæringen i ACOS Akademiet er lagt opp som et løp du beveger deg gjennom, der hver del bygger videre på hverandre. Det er ingen tester eller andre krav for å bestå opplæringen, utover aktiv deltakelse. Opplæringen er interaktiv og kombinerer 3 ulike måter å delta på i et simulert miljø av WebSak+, der du veksler mellom å trykke med, følge med og prøve selv.

Illustrasjon: Følg Med - Trykk med - Prøv selv

Handlingene du skal utføre i miljøet er forhånds definert og du veiledes steg for steg for gjennomføre disse

Siden oppdatert 13. april 2023