MENY LUKK

Lagring av informasjon (juni)

I samarbeid med KS og en arbeidsgruppe bestående av flere kommuner har oppdragstaker laget en informasjonskampanje. Kampanjen består av ti temaer – der ett tema rulles ut per måned i totalt ti måneder. Tema i juni handler om sikker lagring av informasjon – se videoene i den rekkefølgen de ligger.

Film

Se videoer, skru på lyd:

Oppmerksomhetsfilm

Fagfilm

Månedens tiltak

  • Jeg skal herved aldri laste opp jobbrelatert informasjon i skytjenester som ikke er godkjent av IT.
  • Jeg skal gjennomgå mine private skyløsninger for å sjekke om det ligger lagret jobbrelatert informasjon der.
  • Jeg skal gjennomgå mine USB-pinner og lignende for å sjekke om det ligger lagret jobbrelatert informasjon der

Om kampanjen

I samarbeid med KS og en arbeidsgruppe bestående av flere kommuner har oppdragstaker laget en informasjonskampanje. Kampanjen består av ti temaer – der ett tema rulles ut per måned i totalt ti måneder. Hver måned har et klart budskap, og målet er å sikre at de kommuneansatte endrer vaner. 

Hver måned kommer det et nytt tema, og vi oppfordrer alle til å se begge videoer. Ta en titt rundt om i kommunale bygg i din kommune for plakater med månedens tema.