MENY LUKK

Ikke send sensitive opplysninger på e-post (mai)

I samarbeid med KS og en arbeidsgruppe bestående av flere kommuner har oppdragstaker laget en informasjonskampanje. Kampanjen består av ti temaer – der ett tema rulles ut per måned i totalt ti måneder. Tema i mai handler om sending av sensitive opplysninger – se videoene i den rekkefølgen de ligger.

I mai handler temaet om å ikke sende sensitive opplysninger på e-post, og målet er at du skal være bevisst på hvordan du sender slike opplysninger i din kommune.

Film

Oppmerksomhetsfilm (skru på lyd)

Fagfilm (skru på lyd)

Månedens tiltak

  • Jeg skal lære meg hvilke fagsystemer vi skal bruke i min jobb for oversendelse av sensitive opplysninger
  • Jeg skal lære meg hva som er “sensitive opplysninger” i min jobb
  • Jeg skal spørre mine kollegaer om de har kontroll på hva som er sensitivt hos oss og hvilke regler som gjelder for oversendelse

Personvern betyr mye for folk. Sammen kan vi styrke det.

Om kampanjen

I samarbeid med KS og en arbeidsgruppe bestående av flere kommuner har oppdragstaker laget en informasjonskampanje. Kampanjen består av ti temaer – der ett tema rulles ut per måned i totalt ti måneder. Hver måned har et klart budskap, og målet er å sikre at de kommuneansatte endrer vaner. 

Hver måned kommer det et nytt tema, og vi oppfordrer alle til å se begge videoer. Ta en titt rundt om i kommunale bygg i din kommune for plakater med månedens tema.