Personoversikt


Administrasjon og IKT stab

Ansatte i avdelingen Administrasjon og IKT stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT konsulent 909 17 588
IKT-rådgiver 474 88 204
IKT lærling Dataelektronikerfaget 990 83 398
Daglig leder 907 75 415
IKT rådgiver 977 88 779
IKT konsulent 901 25 899
IKT Rådgiver 980 56 100
Driftsleder 913 24 648
IKT Lærling 990 80 380
IKT Konsulent 974 68 854
IKT rådgiver 995 53 060

Faggruppe Barnehage-Oppvekst

Ansatte i avdelingen Faggruppe Barnehage-Oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Faggruppe Barnevern

Ansatte i avdelingen Faggruppe Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Faggruppe Flyktning/Voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Faggruppe Flyktning/Voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Faggruppe Helsesøster

Ansatte i avdelingen Faggruppe Helsesøster
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder

Faggruppe Kommunalteknisk bygg-infrastruktur

Ansatte i avdelingen Faggruppe Kommunalteknisk bygg-infrastruktur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Faggruppe Kultur, Kulturskole

Ansatte i avdelingen Faggruppe Kultur, Kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder

Faggruppe Kultur, Micromark-Bibliofil

Ansatte i avdelingen Faggruppe Kultur, Micromark-Bibliofil
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder

Faggruppe Kvalitetssystem

Ansatte i avdelingen Faggruppe Kvalitetssystem
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Faggruppe Lege

Ansatte i avdelingen Faggruppe Lege
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder

Faggruppe Lønn og personal

Ansatte i avdelingen Faggruppe Lønn og personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder

Faggruppe NAV/Sosial

Ansatte i avdelingen Faggruppe NAV/Sosial
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Faggruppe Pleie- og omsorg, Cosdoc

Ansatte i avdelingen Faggruppe Pleie- og omsorg, Cosdoc
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder

Faggruppe Pleie- og omsorg, GAT

Ansatte i avdelingen Faggruppe Pleie- og omsorg, GAT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder

Faggruppe Sak og Arkiv

Ansatte i avdelingen Faggruppe Sak og Arkiv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder

Faggruppe Skole, IKT pedagogisk

Ansatte i avdelingen Faggruppe Skole, IKT pedagogisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder

Faggruppe Skole, Visma flyt skole

Ansatte i avdelingen Faggruppe Skole, Visma flyt skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder

Faggruppe WEB

Ansatte i avdelingen Faggruppe WEB
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder

Faggruppe Økonomi

Ansatte i avdelingen Faggruppe Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder

Representantskapet

Ansatte i avdelingen Representantskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Medlem
Leder representantskapet 918 27 380
Nestleder representantskapet
Medlem 906 11 252
Medlem

Sikkerhetsutvalget

Ansatte i avdelingen Sikkerhetsutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Medlem, personvernombud 416 00 264
Leder 900 64 685
Medlem 477 91 521
Medlem 907 75 415
Medlem 913 52 800

Styret

Ansatte i avdelingen Styret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styremedlem 958 20 306
Styremedlem 62 48 50 46 417 49 990
Styremedlem 958 41 200
Styremedlem 480 63 210
Styreleder 974 31 178

Utviklingsgruppe Administrasjon

Ansatte i avdelingen Utviklingsgruppe Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Medlem 900 64 685
Medlem 477 91 521
Medlem 473 10 475
Medlem 470 10 386
Leder 913 52 800

Utviklingsgruppe Oppvekst og kultur

Ansatte i avdelingen Utviklingsgruppe Oppvekst og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Medlem 975 27 832
Medlem 957 77 428
Medlem 905 01 201
Medlem 990 99 724
Leder 916 11 211

Utviklingsgruppe Teknisk, Plan og landbruk

Ansatte i avdelingen Utviklingsgruppe Teknisk, Plan og landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Medlem 481 01 991
Leder 917 17 785
Medlem 901 99 756
Medlem 901 18 725
Medlem 909 89 096

Utviklingsgrupper Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Utviklingsgrupper Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Medlem 905 59 465
Medlem 951 33 813
Leder 918 72 200
Medlem 900 51 470
Medlem 474 84 393