Organisering IKT Fjellregionen IKS

Nærmere beskrivelse følger under.

Organisasjon

Representantskapet IKT Fjellregionen IKS

Medlemmer i representantskapet for IKT Fjellregionen IKS:

Sammensetning representantskapet

 

Styret i IKT Fjellregionen IKS
Administrasjon og IKT stab

Oversikt personer i Administrasjon og IKT stab

IKT Sikkerhetsutvalget

Sikkerhetsarbeidet er formelt organisert gjennom et IKT Sikkerhetsutvalg som jobber med sikkerhetsspørsmål på et overordna nivå. Utvalget består av en representant fra hver kommune og representanter fra driftsselskapet 

Sammensetning IKT Sikkerhetsutvalget.

Utviklingsgrupper i FARTT

Sektorvise utviklingsgrupper samordner sektorenes utviklingsbehov på tvers av kommunene. Hovedoppgave til utviklingsgruppene er å være rådgivende organ og foreslå gjennomføring av IKT prosjekter innen sin tjenesteområder.

 

Sammensetning utviklingsgruppene:

Administrasjon

Helse- og omsorg

Oppvekst og Kultur

Teknisk, landbruk og miljø

Faggrupper i FARTT

Faggruppene er sammensatt med en representant fra hver kommune. Primærfunksjon vil være knyttet til daglig drift av fagsystemene, men de er også viktig av hensyn til utvikling av eksisterende system, i samarbeid med utviklingsgruppene.

 

Faggrupper Helse- og omsorg:

Faggrupper Oppvekst og Kultur:

Faggrupper Administrasjon:

Faggrupper Teknisk, Plan og Landbruk: