Utnyttelse av koronaviruset i digitale angrep og svindel på nett

Koronatematikk benyttes også i svindelforsøk på nett. Kriminelle og andre aktører utnytter koronasituasjonen for å svindle virksomheter gjennom e-poster eller SMS.

Koronatematikk benyttes også i svindelforsøk på nett. Kriminelle og andre aktører utnytter koronasituasjonen for å svindle virksomheter gjennom e-poster eller SMS. Spearphishing-angrep med tematikk knyttet til koronavirusutbruddet kan gi økt sannsynlighet for treff i form av at flere åpner e-post og vedlegg med denne tematikken.

Flere sikkerhetsselskaper har rapportert om kampanjer som bevisst benytter koronatematikk i utsendelse av phishing-angrep, og det er mulig omfanget av slike kampanjer vil øke i tiden fremover. I noen tilfeller har falske nettsider blitt opprettet med det formål å spre skadevare eller stjele brukernavn og passord fra de som besøker siden.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet anbefaler å være ekstra årvåken når det gjelder koronarelaterte e-poster og suspekte domener. Det er grunn til å tro at dette vil være relevant for norsk næringsliv fremover de neste ukene. Slike e-poster vil gjerne basere seg på frykt hos enkeltpersoner, eller være rettet mot økonomiske interesser hos bedrifter, for eksempel «shipping information for you Company during the corona pandemic».

Spearphishing-poster i utlandet benytter seg av å imitere organisasjoner som WHO, og statlige helseorganisasjoner som befolkningen vanligvis ikke forholder seg mye til, noe som gjør det enklere å etterligne dem. Når dette blir blandet med frykt/usikkerhet kan det være lavere terskel for å klikke på vedlegg.

Du bør utvise generelt økt årvåkenhet på nett

Falske nyheter og desinformasjon om koronaviruset spres raskt på nett og har et bredt nedslagsfelt. Falske kontoer på sosiale medieplattformer opprettes i stort omfang og brukes til å spre feilaktig informasjon. Bevisstgjøring og kritisk tenkning i møte med sensasjonelle nyhetssaker samt kildesjekk gjør oss bedre rustet til å håndtere informasjonsstrømmen. Flere store aktører har tatt sterke grep for å stoppe falske nyheter i forbindelse med koronaviruset.  Kommersielle aktører innen sosiale medier og teknologiselskaper har også inngått samarbeid med internasjonale organisasjoner for å spre korrekt informasjon om virusspredningen.

Lenker til mer informasjon:

https://www.nrk.no/osloogviken/fikk-sms-fra-_sjefen_-_-viste-seg-a-vaere-korona-svindel-1.14942801

https://www.digi.no/artikler/slik-bruker-hackere-koronavirus-frykten-til-a-spre-skadevare/487347

https://nrkbeta.no/2020/03/11/slik-spres-falske-nyheter-om-koronaviruset/