Om FARTT

IKT Fjellregionen IKS er en interkommunal virksomhet, stiftet 1. februar 2005. Virksomheten er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.
Selskapet har følgende eiere: 
  • Folldal kommune 
  • Alvdal kommune 
  • Rendalen kommune
  • Tynset kommune 
  • Tolga kommune  
Selskapet har hovedkontor i Tynset kommune, og har følgende ansvarsområde i hht selskapsavtalen, sist revidert 23.9.2011:
 
Selskapet skal utvikle og etablere tekniske løsninger, samt drifte systemer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi i eierkommunene på de områder der dette er kostnadseffektivt.
Selskapet skal på vegne av eierne være juridisk avtalepart overfor leverandører i den hensikt å oppnå rabatter og storkundefordeler.
Selskapet skal utvikle kompetanse på bruk av felles applikasjoner, tilby eierne brukerstøtte og tilpasninger til valgte systemer. I den grad eierkommunene har samarbeidsrelasjoner som ønsker tilgang til systemer som driftes av IKS'et, kan selskapet selge tjenester til disse.