Periodisk vedlikehold FARTT

Neste periodiske vedlikehold i FARTT er torsdag 12. desember 2019.