Periodisk vedlikehold FARTT

Neste periodiske vedlikehold i FARTT er torsdag 13. desember.