Personoversikt


Administrasjon og IKT stab

Ansatte i avdelingen Administrasjon og IKT stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT konsulent 909 17 588
IKT-rådgiver 62 46 85 00 474 88 204
Daglig leder 907 75 415 907 75 415
IKT rådgiver 977 88 779
IKT konsulent 62 48 50 05 901 25 899
IKT Lærling 990 83 398
IKT konsulent 911 25 502
Driftsleder 913 24 648
IKT Lærling 990 80 380
Fagarbeider IKT 476 96 328
IKT rådgiver 995 53 060